Pánevní dno

Pokud jsou toto vaše témata, neváhejte a ozvěte se.


 • Funkční neplodnost.
 • Premenstruační syndrom.
 • Nepravidelná menstruace a ovulace.
 • Myomy, cysty a jiné.


 • Diastáza.
 • Potíže s jizvami v oblasti pánve.
 • Pokleslé či stažené pánevní dno.
 • Bolesti spodních zad.
 • Potíže v intimitě.


 • Inkontinence.
 • Menopauza.
 • Stav po urologických a gynekologických operacích.

JAK NA TO?



Pravidelné lekce

Výhody:

 • pravidelnost a tedy i výsledky
 • postupné získávání zkušeností
 • pro absolventky seminářů udržení a rozšíření jejich znalostí

Jakému typu cviků se věnujeme:

 • izometrické 
 • balanční
 • vlnové pohyby
 • dechové
 • s overbally

Pracujeme s pánví, chodidly i oblastí krku.

Kontraindikace: těhotenství a proces IVF


Individuální setkání a terapie

Výhodou individuálního setkání je moje plná koncentrace právě na vás, na vaše potřeby. Důležitou součástí je naše vzájemná komunikace, při které aktivně naslouchám a na jejím základě navrhuji terapii:

 • terapie pohybem
 • dechová a vizualizační cvičení
 • techniky uzemnění
 • uvolňování emocí z tělesných struktur
 • Deep Imagery - hlubinná imaginace

A to nejen v oblasti pánve, ale i souvisejících oblastí těla, jakými jsou chodidla a oblast krku. Rovněž udržuji vaši pozornost u vás, u vašeho těla a vašeho vnímání. Dle potřeby je možno provést terapii hlubinné imaginace.

Vše v kombinaci dle momentálních potřeb a okolností, kde se právě nacházíte.

Semináře

Výhody:


 • výuka prožitkem
 • intenzivní 
 • hlubší prožitky a procesy
 • spousta informací, které není možno předat při cvičení
 • prostor pro dotazy
 • prostor na poznámky
 • vzájemná sdílení
 • nová přátelství i pracovní spolupráce

Kontraindikace: těhotenství, proces IVF a užívání psychofarmak

NÍŽE JEDNOTLIVÉ TYPY SEMINÁŘŮ