Balíčky videolekcí 1 - 5

jsou cenově vyhodnější a sestávají se z jednotlivých 60´  lekcí (160,- Kč),  které jsou uvedeny níže
Každý balíček je minikurzem, který vás posune a změní vaše obtíže. Každý pokračovací rozvíjí další části těla v návaznosti na střed (core), vizualizaci a vaše vnímání. 

Balíček budete mít k dispozici natrvalo, abyste si mohli vše řádně osvojit.

 

První balíček - úvodní

799,- Kč 

 • Vlna v těle 1
 • Židle a pánevní dno
 • Kroužky vs tahové síly
 • Chodidlo 1
 • Síla vs. houpavé pohyby

Co vás čeká:

♦️ otevření a uvolnění kloubních spojení ♦️aktivace celého těla přes chodidla 

♦️pružné pohyby ve stoji vs. tah podbřišku bez pohybu pánve, práce s pažemi ♦️aktivace chodidel a zapojení do celku ♦️tahové síly a houpavé pohyby

Koupit -  38 €


Druhý pokračovací balíček 

799,- Kč

 • Vlna v těle 2
 • Chodidlo 2
 • Bránice a pánevní dno
 • Kyčelní kloub a pánev 1
 • Mikropohyb s vizualizací
Co vás čeká:

♦️ aktivace šlach a pojivové tkáně ♦️ opora pro napřímení ♦️ bránice a dech jako prvek napřímení ♦️ uvolnění kyčlí a stabilita přes kyčelní kloub ♦️ aktivace hlubokých svalů v těle 

Koupit - 38 €


Třetí pokračovací balíček 

799,- Kč

 • Overball 1
 • Vrstvy pánevního dna
 • Pánevní dno v různých pozicích
 • Ležmo k síle a aktivaci
 • Lehkost a plynulost
Co vás čeká:

♦️ uvolnění třísel, SI skloubení, hrudníku;  síla coru ♦️ síla vrstev ve směru úponů/v tahu ♦️ funkční pohyb v různých pozicích ♦️ síla středu v pozicích ležmo ♦️ jemné, lehké pohyby, uvolnění ramen, páteře, vnímání dechu

Koupit - 38 €


Čtvrtý pokračovací balíček 

799,- Kč

 • Overball 2
 • Síla nohou a vlny těla
 • Hlava a pánevní dno
 • Přes paže ke dnu
 • Stabilita a mobilita
Co vás čeká:

♦️ síla přes kříž, chodidla; propojení dna, hlavy, paží a dechu ♦️ síla nohou a vlny ve 2 rovinách ♦️ propojení dna s hlavou a čelistmi ♦️ síla paží skrz aktivaci dna a nastavením ramen ♦️ stabilizace coru, aby se zbytek mohl volně pohybovat


Pátý balíček - závěrečný 

640,- Kč

 • Kyčelní kloub a pánev 2
 • Třísla a bedrokyčelní svaly
 • Síla hýždí
 • Stojné pozice 30´ a 30´ relaxace

Co váš čeká:

♦️ zevní i vnitřní rotace kyčlí v sedu i lehu ♦️  síla pánevního dna a bedrokyčelního svalu v tahu ♦️ uvolnění kyčlí a otevření třísel pro správné zapojení hýždí ♦️ rozhýbání a hluboká relaxace

Cvičtě denně nebo aspoň obden. Vždy si pečlivě projděte 1 lekci a pak přejděte k další. Pokračující balíčky jsou volně zaměnitelné. 

Jednotlivé videolekce

60´ lekci máte k dispozici natrvalo, abyste si mohli cviky řádně osvojit. 

V případě platby v eurech je cena za 1 lekci 9 € - uhraďte prosím převodním příkazem (ne QR kódem)

 Bránice a pánevní dno

200,- Kč

  Práce s bránicí a dechem je základním prvkem pro správné nastavení těla a tím správnou funkci pánevního dna.


KOUPIT

Hlava a pánevní dno

200,- Kč

Tělo je propojený systém a v této lekci objevíme propojení našeho dna s hlavou a čelistní oblastí. Lehkost či tíhu hlavy, volnost či ztuhlost v čelistních kloubech a odraz pohybu hlavy a čelisti do pánve. 

KOUPIT

Chodidla a pánevní dno 1 

200,- Kč

♦️  úvodní relaxace ♦️ práce s chodidlem v sedu na zemi ♦️ uvolnění a aktivace chodidel ve stoji ♦️ práce s chodidlem stoj/sed na židli ♦️ zapojení do celého systému 

KOUPIT

Chodidla a pánevní dno 2

200 Kč 

Tak jako pánevní dno je impulzním centrem pro pohyb a základnou našeho trupu, tak chodilo je základnou pro celé tělo. Nastavení chodidla se odráží v nastavení celé dolní končetiny, pánve, pánevního dna i trupu. 

KOUPIT

Kroužky vs. tahové síly

200,- Kč

♦️ stoj - osmičky, kotníky, kolena s bedry ♦️ stoj - stabilita a brániční dech ♦️ tahy kosti křížové a podbřišku při stabilní pánvi ♦️ flexe a extenze ♦️ práce s pažemi ♦️ neutrální pozice

KOUPIT

Kyčelní klouby a pánev 1

200,- Kč

♦️ vnímání stáčení pánve na hlavici kyčelního kloubu 

♦️ uvolnění rotátorů kyčle  ♦️ kyčelní kloub a stabilita pánve ♦️ kyčelní kloub a zevní strana stehna  ♦️ síla břišních svalů 

KOUPIT

Kyčelní klouby a pánev 2

200 Kč 

Hybnost či ztuhlost v oblasti kyčelních kloubů ovlivňují nastavení pánve, pánevního dna i trupu. Vyzkoušíme si jejich pohyblivost za současné stability pánve.

♦️ zevní i vnitřní rotace v tahu ♦️ na židli i v lehu na zádech 

KOUPIT


Lehkost a plynulost.

200,- Kč

Cvičit nemusíme jen v tahových silách a dřít, ale stejné a podobné cviky můžeme použít tak, aby plynuly, aby byly jemné a lehké. ♦️ vnímání dechu pánevní dno - páteř - hlava ♦️ rozhýbání páteře a uvolnění ramen ♦️ vlnový pohyb ve vzporu ♦️ půlkruhy a pružiny ♦️ jemná oscilace pánve vleže

KOUPIT

Ležmo k síle a aktivaci

200,- Kč

Nepodceňme leh :). 

♦️  cvičíme v lehu na zádech

♦️  i v lehu na boku.


KOUPIT 

Mikropohyb s vizualizací

200 Kč 

Po rozhýbání a celkovém protažení aktivujeme vnitřní prostory a hluboké svaly celého těla. Pánevní dno, trup, bránici. 

KOUPIT

Overball  1.

200,- Kč

Overball může být jak pomůckou a ulehčením, tak i ztížením pozice.

 ♦️ protažení s uvolněním ♦️ posílení coru ♦️ podpora v sedu na zemi ♦️ uvolnění třísel ♦️ uvolnění SI skloubení houpáním a práce v tahu/v síle ♦️ přes pánev na kotníky ♦️ uvolnění hrudníku 

KOUPIT 

Overball 2

200 Kč

♦️ aktivita přes rotace, houpání a protažení ♦️ síla přes tlak kříže a chodidel ♦️ propojení dna přes hlavu ♦️ propojení paží, dechu a coru ♦️ leh na břiše - síla v tahu

 KOUPIT


Pánevní dno v různých pozicích těla

200,- Kč
♦️ Práce s pánevním dnem v různých pozicích 

♦️ V sedu, lehu, na boku i na břiše.

KOUPIT

Síla hýždí

200,- Kč

Po úvodní relaxaci uvolníme oblast kyčlí, abychom vytvořili prostor pro zapojení hýžďových svalů při správném nastavení těla.

KOUPIT 

Síla nohou a vlny těla

200,- Kč


♦️ síla nohou ♦️ vlny těla v sagitální i frontální rovině


KOUPIT 

Síla v tahu vs. houpavé pohyby

200,- Kč

Pánevní dno v tahových silách i houpavých pohybech 


KOUPIT

Stabilita a mobilita

200,- Kč 

Jak stabilizovat core, aby se zbytek mohl volně a ladně pohybovat. 


KOUPIT

Třísla a bedrokyčelní svaly

200,- Kč

♦️ otevření třísel ♦️ svaly pánevního dna v tahové síle ♦️ síla psoasu/bedrokyčelního svalu

KOUPIT .

Vánoční - Stojné pozice a relaxace 

200,- Kč

♦️ 30´ aktivace těla ve stojných pozicích a

♦️ 30´ hluboká relaxace


KOUPIT

Vlna v těle 1

200,- Kč

Otevření a uvolnění kloubních spojení vlnovými pohyby. 

♦️ půlobloučky částmi trupu ♦️ vlna had ♦️ oscilační vlny hrudníku a kotníku ♦️ osmičky kyčelního kloubu ♦️ vlny paží ♦️ vlna mořský koník

KOUPIT

Vlna v těle 2

200,- Kč

Tělesná vlna má především ozdravný účinek na fyzické tělo. ♦️ Svaly, šlachy, pojivové tkáně a klouby získávají pružnost. ♦️ Upravuje nesprávné držení těla. ♦️ Vrací pružnost celému tělu, sílu a psychickou pohodu. 

KOUPIT

Vrstvy pánevního dna

200 Kč 


♦️ Rozhýbání celého těla ♦️ Aktivace jednotlivých vrstev pánevního dna ve směru jejich úponů. ♦️ V tahové síle/excentricitě i v lehkosti. 

KOUPIT

Židle a pánevní dno

200 Kč 

 ♦️ Jak aktivovat pánevní dno na židli. ♦️ Nejen prací s pánví, ale i chodidly a trupem. 

♦️ Po lekci budete cítit, že pracovalo celé tělo. 

KOUPITINFO

 • Lekce ze záznamu se vám zpřístupní po úhradě, odkaz vám přijde emailem.
 • V případě platby v eurech je cena za 1 lekci 9 €, úhrada převodním příkazem.
 • Platba je možná pouze převodem.


 • Můžete potřebovat - podložku/jógamatku, ručník, židli, overball cca průměr 28 cm, relaxační míček cca 9 - 12 cm nebo tenisák, pěnový míček na soft tenis.
 • Cvičení dle videa či audia provozujete na vlastní zodpovědnost.
 • Video či audio cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Je vyloučeno kopírování, sdílení, půjčování, prodej či jiné šíření apod.