Metoda 3x3

Tato metoda je velmi komplexní, propojuje tělo v celek tím, že na fyzické rovině se zabývá nejen pánví a pánevním dnem, ale i chodidly a oblastí krku, jejich propojením v jemnosti a lehkosti. To je ta první trojka v názvu. Nezapomíná však na práci s dechem a bránicí.

Dále propojuje rovinu fyzickou s psychosomatickou a energetickou, což je druhá trojka. 

Metoda 3x3 je originální metodou fyzioterapeutky Renaty Sahani Skálové a získala akreditaci MŠMT č.j. 065/2017-50 dne 19.6.2017

 

Tři roviny pánevního dna

Fyzická

 • Na fyzické rovině je pánevní dno takovou křižovatkou, všechny svalové řetězce a silové tahy se zde kříží. Patří mezi posturální svaly zodpovědné za náš správný stoj. 
 • Dále drží a nese zažívací, močové a pohlavní orgány, v těhotenství i miminko. Jeho základní kvalitou je pružnost.
 • Zároveň je oblast pánve fyzickým těžištěm celého těla a to v oblasti podbřišku a kosti křížové a mělo by být impulsem pro pohyb.
 • Nevhodným postavením pánve se těžiště mění a pak jsou neúměrně a nesprávně zatíženy svaly i vazy včetně pánevního dna. 

Emoční

 • Stav a postavení pánevního dna rovněž velmi ovlivňuje náladu a pohodu člověka, je takovým emočním barometrem. 
 • Emoční nastavení člověka často odečteme již z jeho postoje a chůze. V obecné rovině bývá zatíženo strachem, studem, vinou a prožitými traumaty.
 • Oblast pánve je velmi inervovanou oblastí, která velmi rychle reaguje na podněty zvnějšku, jen si to méně uvědomujeme.
 • Negativní emoce uložené ve svalech však můžeme uvolnit a naplnit své dno radostí, důvěrou a zdravým sebevědomím. 

Energetická

 • Pokud předchozí dvě oblasti jsou v pořádku, tak i energie v našem fyzickém a zároveň energetickém středu může volně plynout. 
 • Díky ní se cítíme vitální a zároveň tzv. s nohama na zemi, dobře zakořeněni či uzemněni, radostně prožíváme svou životní i sexuální energii, jejíich potenciál, jenž můžeme využít v jakémkoli směru, kam jej napřeme. 
 • Zároveň jsme schopni si pomocí pánevního dna energii načerpat. 

Jakým způsobem poznávání funguje?

 • Při jemných pohybech a dechem zaměřeným na excentrickou kontrakci dochází k aktivaci svalových vláken a zvětšení vnitřního prostoru, který se učíme vnímat. 
 • V jemnosti se dokáží uvolňovat i spasmata a velmi často se spouští i emoce. Na uvolnění emocí ze svalových vláken působí rovněž vibrace, třes.
 • Jemným mikropohybem, jemným dechem a vizualizací začneme vnímat tok energie.
 • Klíčem je jemnost a pozornost. Touto vědomou prací dochází k hmatatelnému zvědomění si vnitřního prostoru a zároveň i k uvolňování emocí a toku energie.

Prožitkem objevíte

 • Prostor pánve a 3 vrstvy pánevního dna.
 • Propojení v těle a jeho celistvost.
 • Souvislost chodidel, pánve, hrudníku a krku.
 • Souvislost s emocemi a energií.
 • Tok energie.
 • Co vytváří nádech a co výdech.

Co se naučíte

 • Zpomalit a zjemnit.
 • Používat jednotlivé vrstvy pánevního dna .
 • Dýchat v rytmu pánevního dna.
 • Jak na rovný sed.
 • Jak na vzpřímenou chůzi.
 • Techniku ladění se do radosti.
 • Vědomé dýchání a čerpání zemské energie.

Co získáte

 • Schopnost  vnímat tělo jako celek na všech 3 rovinách.
 • Schopnost vnímat pánevní dno a jeho vrstvy do té doby nepoznané.
 • Mizí inkontinence.
 • Zlepší se zdravotní potíže v pánvi.
 • Srovná se menstruační cyklus a PMS.
 • Zvýší se šance otěhotnět a miminko donosit.
 • Srovná se menstruační cyklus a PMS.
 • Zvýší se milostné ladění.
 • Zdravé sebevědomí a jistotu.


Hloubka poznání prostoru pánve právě touto metodou přináší změny v životě a ve vnitřním prožívání.   

Zaujala vás metoda 3x3? Pojďte ji se mnou vyzkoušet v praxi.

Ozvěte se. Napište, volejte, ptejte se.

Článek v časopisu FÉNIX 10/2019