Chodidla jako kořeny a uzemnění

08.06.2020

Vítejte u dalšího dílu seriálu článků o Metodě 3x3, která je prospěšná nejen pánevnímu dnu, hlubokému stabilizačnímu systému a celkovému postavení těla, ale také našim emocím a toku energie. O základech metody pojednává úvodní článek a další pak o propojení emocí a chodidel. Mohli jsme si uvědomit, jaké emoce, pocity a dojmy se pojí s naším postojem a chůzí. Dnes si napíšeme o tom, jakou roli hrají chodidla v naší životní stabilitě. To, jak vnímáme svou chůzi, se také bezprostředně pojí s pocitem uzemnění či neuzemnění a s našimi kořeny.

Audio: https://youtu.be/zjSYbRfTGA0

Ve chvíli, kdy kolem nás zuří bouřka a jsme jí zmítáni, tak to, zda situaci ustojíme, záleží na dobrém kontaktu se zemí, na tom, jak široko a hluboko naše kořeny sahají a na našem propojení s nimi. Pro představu nám poslouží podobenství se stromem. Jak strom čelí bouři? Nestaví se na odpor silou, vichru se poddává, ale co je pevné a drží ho, jsou právě jeho kořeny.  

Ve fyzické rovině těla správné postavení a používání chodidel a nohou ovlivňuje i naši životní stabilitu. Na vratkých nohách, s nedostatečným kontaktem se zemí, mnoho situací neustojíme anebo nás to bude stát velké úsilí. Chodidla se dotýkají země, mohou se do ní bořit a kořenit, mohou zem ohmatávat a uchopovat podobně jako ruka. A nohy jako kmen stromu nesou trup, který se od hrudníku pažemi a hlavou rozvětvuje jako strom v korunu. Semínko rostliny ze svého středu zapouští kořeny a proti opoře kořenů může stvol - budoucí kmen vzklíčit. Dvě opačné síly, obě stejně důležité. Středem v našem těle je oblast pánve a již odtud skrz pánevní dno a nohy získáváme svůj postoj a stabilitu. 

Jakou mám zemi pod nohama? V jaké půdě mám své kořeny? Jak jsme v té půdě a zemi zakořeněni a vyživováni?

Našimi primárními kořeny je naše rodina, takové hnízdo, které je zasazeno v určitém kulturním a jazykovém prostředí. Jazyk ovlivňuje způsob, jakým myslíme, jak se orientujeme, rovněž i způsob vztahování se k okolí, a to i v rámci jazyků Evropy. Dalším kořenem a výživou jsou nám pohádky, které nám byly vyprávěny naším jazykem. Pohádky se země od země liší, a to i například české a slovenské. Vzpomeňme jinakosti pohádek ruských, italských, a i zcela nám cizích ze vzdálenějších koutů světa.  

Méně pociťovanou, ale důležitou větví našich kořenů je náš rod a rodová linie. Předává se nejen genetika, ale i způsoby chování a síla našich předků, rovněž nezpracovaná a kolikrát velmi těžká témata, která se pak rozkrývají v průběhu terapií. Těžká témata v rodu, ale i v dějinných událostech. Obojí máme tzv. pod kůží, v našich buňkách. Další roli hraje krajina, která nás rovněž formuje. Jinak se žije na horách, jinak v nížinách či příhraničních oblastech.  

Zkuste si sami udělat krátkou vizualizaci, pomalu, nespěchejte. Představte si, že přicházíte z hvězd, vybíráte si planetu, kontinent, zemi a s ní rodný jazyk, pohádky i dějiny do ní vepsané. A vybíráte si kraj s pro něj typickou krajinou a přicházíte do svého rodného města či vesnice a do své rodiny. Semínko bylo zasazeno, zapustilo kořeny a vyrostlo pod vlivem všech těchto a mnoha dalších podmínek. Jakým stromem a s jakými kořeny jste? 

Náš rod a místo narození se všemi jeho aspekty a dějinami nás ovlivnilo a ovlivňuje po zbytek života. Naše vědomé napojení se na hloubku a šířku našich kořenů nám přináší sílu i stabilitu.


Jak to máte vy? Jste si vědomi svých kořenů a síly, kterou vám mohou dát? Pokud vás téma spojitostí zajímá, můžete sledovat mojí fb stránku.

Potřebujete-li zapracovat na své stabilitě, vzpřímeném postoji a chůzi, ozvěte se, můžeme se tomu věnovat individuálně anebo se domluvit na konání semináře, či vás mohu provést terapií hlubinné imaginace Deep Imagery.