Prohlášení účastnice

PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZECH ŠKOLY PÁNEVNÍHO DNA 

/platí pro kurzy Renaty Sahani a také externích lektorek školy/


Milé ženy, velmi nás těší Váš zájem o naši školu a metodu 3x3 a plně věříme, že kurz splní Vaše očekávání. Metoda 3x3 je akreditovaným zdravotním cvičením v rámci prevence a sekundární prevence, nikoliv léčby. Metodu 3x3 smí vyučovat pouze k tomu vyškolené lektorky, což najdete na webu www.skolapanevnihodna.cz.

Ujistěte se, že Vaše lektorka má licenci k výuce kurzu, na který se chystáte.

Metoda 3x3 a koncepce kurzu Tajemství pánevního dna I. i II. jsou duševním vlastnictvím Renaty Sahani.


V rámci bezpečného přístupu k Vašemu zdraví a ochrany know how metody 3x3, Vás žádáme o prohlášení, že:

1. nejste v péči psychiatra a neberete psychofarmaka

2. nejste v prvním, ani třetím trimestru těhotenství

/menstruace účasti na kurzu nebrání/

3. nejste vážně nemocná - jakékoli zdravotní potíže, které souvisí s tématem kurzu

máte povinnost oznámit lektorce spolu s přihláškou /vepsat do poznámky přihlášky/

a také těsně před zahájením kurzu na místě sdělit znovu lektorce

4. berete na vědomí, že kurz je pouze pro Vaši osobní potřebu, NEnahrazuje

certifikovaný kurz lektorek a Vy NEmáte opravnění na jeho základě metodu 3x3

/a to ani její části/ vyučovat, komerčně na znalostech z laického kurzu profitovat

5. berete na vědomí, že kurz je PREVENCÍ v rámci regenerace a seberozvoje, nikoliv

léčbou a o jeho vhodnosti se předem poradíte se svým ošetřujícím lékařem, kurz

nenahrazuje lékařskou péči

6. jste plnoletá

7. ne-jste v procesu umělého oplodnění, ani inseminace /IVF, IVN/

8. kurzu se účastníte plně na vlastní zodpovědnost

/počítejte s možnou emoční rozladou po kurzu, s možnými bolestmi podbřišku, v

kříži, či s namoženým pánevním dnem, průjmem atd./


jméno a příjmení účastnice kurzu: .........................................................................

jméno a příjmení lektorky kurzu: ............................................................................

datum a město konání kurzu: ................................................................................


podpis účastnice kurzu:............................