Pohyb, piezoelektřina a hustota kostí

14.10.2023

Jistě jste již slyšeli, že prevencí osteoporózy, tedy řídnutí hustoty kostí, je pohyb. Jak je to možné a co se vlastně v těle děje?

Kost je většinou tvořena kostní mřížkou. Kostní mřížka se skládá ze dvou částí, z organického kolagenu a anorganického hydroxyapatitu, což je přirozená forma vápníku a fosforu. A právě tato sloučenina umožňuje, že kost může vytvářet piezoelektrický proud.

Je mnoho materiálů, které mají piezoelektrické vlastnosti. Mezi ně patří krystaly, keramika, kosti a zubní sklovina. Slovo "piezo" znamená tlak a pochází z řečtiny. Při mechanickém zatížení se vytváří elektrický náboj, tzv. piezoelektřina.

To, že kosti mají piezoelektrické vlastnosti, objevil v roce 1957 Ivao Yasuda. Elektrické napětí vzniká při stlačení a tlaku, tedy při zatížení kostí. A kosti jsou zatížené, pokud se hýbeme.

A jak piezoelektřina zvyšuje hustotu kostí?

Když se v kosti vytvoří piezoelektrické napětí, vzniknou elektrické dipóly, tedy dva náboje o stejné velikosti s opačným znaménkem. Tyto elektrické dipóly přitahují osteoblasty, což jsou buňky, které tvoří kostní hmotu. Ukládají vápník a další minerály na namáhanou část kosti a tím se zvyšuje jejich hustota. Dokáží tedy opravovat, hojit a přetvářet kosti.

Tedy hýbejme se, choďme, fyzicky pracujme, cvičme 😊