Páteřní dýchání

21.12.2020

V úvodním videu https://youtu.be/3fD5HNzdQGY o dechu jsem již zmínila, jak je pro tok dechu důležité nastavení těla a mysli, a rovněž význam dechu jako oživující energie, která nás pojí s prvopočátkem. Takže dech sám je určité mystérium. 

PROČ DECHOVÉ TECHNIKY

Možná se ptáte, proč se dechovými technikami zabývat. Každé vědomé zaměření je mocnou záležitostí. Tam, kam směřuje naše pozornost, tam se zvyšuje aktivita. Samotné techniky jsou harmonizační, zahřívací, očistné, ochlazující, některé jsou velmi náročné a jiné snadné. Obecně dechově techniky vedou k naladění se na esenci života, ke koncentraci a soustředění, zvědomění si dechu a jeho odrazu v těle a zpomalení a zklidnění mysli.

PROČ PÁTEŘNÍ DÝCHÁNÍ 

je vedení dechu s pozorností na páteřní kanál, kdy dech je pomalý a hlubší. A proč páteřní dýchaní? Je prosté, jednoduché, je cestou do vnitřních prostor a ovlivňuje přímo centrální nervový systém, který pročišťuje a otvírá a tím se tělo stává lepším vodičem pro energii. Vede k vnitřnímu tichu a to ticho a probuzená vnitřní energie vedou ke klidu a k pocitu blaženosti. 

JAK NA TO

Usaď se pohodlně záda rovná, třeba s oporou, Zavři si oči, dýchej nosem a nech zpomalovat svůj dech. Dýchej volně, klidně a pomalu, bez tlaku na výkon, soustřeď se jen na dech. Po úvodním prodýchání a zklidnění si představ nerv procházející páteří mezi dvěma body. Vychází z oblasti hráze a kostrče, putuje páteří, středem hlavy a zahýbá se dopředu směrem mezi obočí. Chvíli si tuto cestu prohlížej a vizualizuj nervová vlákna. Nezáleží na přesné anatomii, nech k sobě přicházet vlastní obrazy. Nespěchej. Až již bude vizualizace více zřetelná, začni sledovat svůj dech.

Při nádechu sleduj svůj obraz nervů od hráze až po střed obočí a s výdechem zase zpět. Možná, že ze začátku nestihneš na jeden nádech sledovat celou cestu. Nevadí, nenech se znervóznit a kam dojdeš, tam dojdeš. Rozhodně se nesnaž dech nutně někam dostat, je potřeba, aby vše plynulo v lehkosti. Pokud se ztrácíš, vždy si uvědom ty dva body a pokud ti odběhnou myšlenky, tak se vždy vrať. Dobře vnímej, co se odehrává v těle na fyzické, energetické či emoční rovině a buďte plně přítomni. 

KDY a KDE PRAKTIKOVAT

Nejlépe 2x denně před jídlem, chvíli, tak dlouho, jak je to příjemné (5 min). Avšak každá pravidelnost je dobrá a počítá se, proto si zvol opakování dle sebe. Ale praktikuj :). A kde? Kdekoli, kde si umíš vytvořit klid. 

OTÁZKY K PRAXI

  • Není to zrovna snadné. Ano, nemusí to být snadné, ale taky není třeba, aby to bylo dokonalé. Prostě zkoušej. Pokud cítíš někde blok, lehce se jej dechem dotkni nebo jej obejdi. Neprorážej bloky zvýšeným úsilím až násilím. Pokud budeš dále pokračovat, blok se uvolní a rozpustí
  • Nemůžu nerv najít. Nehledej, jemně vizualizuj a nech k sobě přicházet obrazy. Třeba budeš ze začátku vidět jen páteř.
  • Jsem v příjemných prostorách. Může být, mohou tě doprovázet barvy, zvuky, vůně, chutě, pocity. Všímej si jich, ale nenech odvádět svoji pozornost od práce s dechem.