Nenadálé situace

23.03.2020

Umíme být pozorovatelem?

V každé nenadálé ohrožující situaci, ať již skutečné či domnívané, může, ale nemusí vznikat následný sled reakcí. Dle psychologů existují tyto fáze:

  • šok či popírání
  • hněv a agrese
  • smlouvání
  • strach, obava, úzkost
  • deprese, skleslost
  • přijetí

Říkají, že je zdravé projít všemi fázemi. Každý jsme jiný, a tak každý z nás se s velkou pravděpodobností nachází v jiné. Rovněž doba trvání může být různá a nemusí ani dojít k poslední, tedy k přijetí. Takže je fajn to vědět. Každý jsme jiná loďka a každá reaguje na bouři  a vlnobití jinak. Výletní parník není námořní loď ani nafukovací člun:) Respektujme tedy své odlišné nastavení i zvládání vlnobití.

A toto je velmi důležité si uvědomit, nebýt na sebe protivní a vulgární, jak toho nyní můžeme být svědky včetně téměř lynčování, protože to vše zhoršuje. Vzniká větší chaos, předávání a zvyšování negací, což opět vede ke snížení naší imunity, bavíme-li se o epizodě koronavirové. 

Přijetí situace, na rozdíl od smíření, má aktivní náboj. Vede ke zklidnění, k propojení rozumu a srdce a tedy i nejlepším možným rozhodnutím. 

Co ve výše uvedených bodech není, je pozice pozorovatele, moje oblíbená. Oč jde? O vystoupení ze hry, z jeviště dějů. Jsou různé možnosti, jak to udělat. Můžeme se na dění dívat z výšky, z takové, kde jsme nad věcí, ale zároveň stále vidíme jednotlivé postavy a události. Někomu vyhovuje pocit vzdálení se v horizontální rovině, jako když oddálíte kameru od záběru na detail, ale za to vidíte širší pole krajiny, další postavy apod., a někdo se raději vzdálí v čase a pozoruje dění jakoby v minulosti. 

Role pozorovatele je výhodná v tom, že nereagujeme nahodile, ale na základě zvážení.  Zvážení, zda vůbec a jak budeme reagovat. Relaxace s meditací jsou k této roli cestou.