Mýty o diastáze 1

03.08.2023

Tak jako je mnoho mýtů o pánevním dnu, o kterých jsem již zde psala ... tak je jich i dost o diastáze.

1) DIASTÁZA JE POUZE ŽENSKÝ PROBLÉM

NE, NENÍ. Víte, kdo se s diastázou nejčastěji potká?

 • lidé obézní
 • s vadným držením těla
 • s chybným stereotypem pohybu 
 • s nesprávným stereotypem dýchání, kdy nitrobřišní tlak není souměrný
 • ti, kteří nesprávně a jednostranně posilují
 • těhotné a po porodu
 • aktivní sportovci - kteří mají nevyvážené jednostranné zatížení, které není kompenzováno
 • děti - nesprávný vývoj nebo také chybné zacházení s nimi. Diastáza u miminek do 5 až 6 měsíců se považuje za fyziologickou.
 • Další skupinkou jsou lidé po operaci, obzvlášť v krajině břicha. 


A určitě bychom našli mnoho konkrétních oblastí, které se však schovají pod výše uvedené.

 • těžká práce (zvedání břemen) nad limity svého těla
 • sedavé zaměstnání
 • ale i cvičení jako gymnastika či jóga, kdy se v pozicích dostáváme za hranu funkčního pohybu.


2) VYBOULENÉ BŘICHO se rovná DIASTÁZA

NE, VŮBEC NEMUSÍ. Diastáza je rozestup, který je hmatný nebo viditelný při testu pro diastázu a může ji mít člověk s plochým břichem i s vybouleným.

Co tedy značí vyboulené břicho, když to není diastáza a ani nejsem obézní?

 • chybný postoj 
 • oslabené svaly břicha
 • nerovnováha hlubokého stabilizačního systému
 • chybí osové nastavení segmentů těla (nohy, pánev, hrudník, hlava)
 • efektivní dech

Tedy napřímení :). Napřímení již při zafixovaných chybných stereotypech není zcela jednoduchá záležitost a je velmi důležité si jej osvojit za pomoci zkušeného lektora.


3) PLOCHÉ BŘICHO I PEVNÉ SVALY = NEMOHU MÍT DIASTÁZU

NE, DIASTÁZU MOHOU MÍT I SPORTOVCI,

pokud se jedná o nevyvážený pohyb a nesprávné posilování bez kompenzace, a bez správného zaměření na svaly coru. Diastáza se může objevit, pokud chybí pohyb na získání excentrické síly, síly v tahu. Ta totiž teprve umožní napřímení a tzv. dlouhé břicho, prostor mezi pánví a hrudníkem. U sportovců se často jedná o přeposilování povrchních přímých svalů břicha.

Jejich přeposilování vede k jejich zkrácení a nepružnosti, ke zvětšení hrudní kyfózy, k zakulacení ramen a rovněž pod tíhou námahy a posilování ve flexi/ohybu k jejich rozestupu.

Co teda s tím, že?

Naučit se vnímat své tělo a rozdíly v milimetrových posunech jeho segmentů, zpomalit a naučit se rovněž bráničnímu dechu. Neváhejte oslovit zkušeného lektora neboť náprava není zcela jednoduchá.

***