Krajina a události

25.07.2023

Do krajiny se rovněž zapisují události, které se v ní odehrály. Známý je případ, kdy meditace více lidí ovlivnila pozitivně kriminalitu ve městě, která v průběhu meditací výrazně klesla. Pak máme události obyčejné, ale nepřínosné, například vyvážka odpadu na tzv. skládku, které dříve bývaly za každou vsí. Bohužel dnes se stále vyváží, a navíc libovolně kamkoli, a to i na krásná místa plná energie. A často se stává, že i po úklidu dané místo již nenabyde své dřívější velkoleposti a síly, anebo zůstává i pocitově nepříjemné.

Události horšího charakteru, především ty kruté a barbarské, mají tendenci v kraji a lidech přetrvávat velmi, velmi dlouho, někdy napořád. Násilí, vraždy, mučení, vyvražďování vesnic či lidí na základě odlišné víry, etnicity, ideologie nebo ze zášti. Tyto těžké zločiny vepsané do struktury krajiny se těžko vymítají a mění a bohužel mají tendenci se za určitých podmínek znovu projevit.

Co můžeme pro zlepšení udělat každý dle svého založení a možností?

  • sbírat a skládat střípky dějinných souvislostí a sdílet je s ostatními
  • konkrétní místa upravit, vytvořit či obnovit cesty, zasadit stromy, vytvořit prostor pro setkávání
  • meditace skrz srdce (elektromagnetické pole srdce je 5000x větší než mozku) sami či lépe ve skupině podobně laděných lidí
  • odvádění/osvětlování temných entit a odvádění zaseknutých traumatizovaných duší v daném místě

💠 Která z možností je ta vaše? Jakou jinou byste doplnili či navrhli?

Audio: https://youtu.be/x1ytodi9vEo