Krajina a události -"Unbreakable"

31.07.2023
Nermin Bošnjak: Unbreakable
Nermin Bošnjak: Unbreakable

Sesbíráním lidských příběhů z války v bývalé Jugoslávii si můžeme díky knize Nermina Bošnjaka více a lépe uvědomit její hrůznost a mašinérii, ale zároveň to, jak se lidé nechají strhnout a zmanipulovat různými idejemi, ideologiemi, názory a přesvědčeními, a v jejich jménu páchat zlo nejhrubšího zrna. Ano, ve většině případů války nezačínají zastřelením místního Ferdinanda jen tak nějakým pobudou, ale jsou řízeny vládami, nadnárodními společnostmi a spolky a jsou připravovány dlouho dopředu. 

Nejsou to náhody. Ale je na každém z nás, abychom se vyvolávané hysterii a nenávisti, a na druhé straně nadřazováním a považováním se za lepší či vyvolené, vyhnuli, a v žádném případě na tuto notu nenaskakovali.

Sepsání příběhů bylo důležité jak pro autora a je důležité i pro nás ostatní. Málo jsme si vědomi toho, jak svým jednáním a vyjadřováním podporující válečný konflikt přiléváme oleje do ohně a jak snadné je, aby se takový konflikt rozhořel i v naší krajině. 

Svými příběhy se kniha staví proti podpoře a oslavě války (i tu umě schovávanou za šlechetné cíle), směřuje k tomu, abychom dbali na kulturu zapamatování si faktů a pravdy, která ovlivňuje naši přítomnost a ta zas naši budoucnost. 

Apeluje na rovnost různých sociálních skupin, náboženství, etnicity a na budování kolektivní paměti založené na pravdě a spravedlnosti, která má pozitivní vliv na koexistenci a toleranci všech. 

Bohužel, stále jsou zde hlasy, které volají po krveprolití, a tak je třeba udělat vše, abychom tyto konflikt vyvolávající proudy zastavili. 

Audio: https://youtu.be/U1_4ufMLexU