Krajina a cizí země

29.07.2023

Naše krajina si nestojí jen tak sama o sobě, ale navazuje a provazuje se s kraji dalšími bez ohledu na hranice, jazyk, kulturu. Některé se hodně liší, u jiných máte pocit, že ač jiné, určitým způsobem rezonují s tou naší. Tento vjem jsem měla při návštěvě Bosny a Hercegoviny, konkrétně její kopcovité části severně od hlavního města Sarajeva. Krajina to je energeticky velmi silná, kopce, ač vysoké, jsou v této oblasti zalesněné. Vnímala jsem ji jako několik našich míst dohromady, od kopců Krkonoš, Šumavy a kopečků Českého středohoří.

Odlišně, a především trochu nekompaktně na mě působí místní vesnice a městečka, ale síla krajiny, kopců a řek to dokáže více než vyrovnat.

Je znát zvláštní atmosféra nedávných krutých událostí 90. let, je to trochu jak sud s prachem. Stačí málo a nedávná traumata na základě náhodné či nenáhodné události by mohla znova nastartovat nepřiměřená jednání. Toto se netýká jen bývalé Jugoslávie, ale všech míst, kde se vraždění odehrávalo. Tak, a jsme opět zpět u souvislostí s událostmi.

V Sarajevu jsem se setkala s bosenským historikem a učitelem Nerminem Bošnjakem, které mu byly 4 roky, když vypukla první válka v 90. letech. Jeho slova se mnou velmi silně rezonovala a jsem ráda, že jsem si knihu "Unbreakable" – jeho první – koupila. Obsahuje 17 lidských příběhů z té doby.

💠 Víte, že Sarajevo bylo obléháno 4 roky? A co vůbec víte o těchto událostech, které se odehrály před 25 – 30 lety?

audio: https://youtu.be/UFjp7KzvC_g