Klimakterium a menopauza

22.05.2022

Období, na které některé z žen čekají jako na vysvobození od menstruace a jiné se ho naopak obávají. Hormonální systém začíná pracovat jinak, tělo se s tím vyrovnává a naše duše a mysl rovněž. Jak se na to všechno můžeme dívat?

Nejprve si pojďme vysvětlit, co to klimakterium a menopauza vlastně jsou. V běžné mluvě jsou oba pojmy považovány v podstatě za synonyma, ale není tomu tak.

Audio: https://youtu.be/JB8di8ilEjw 


Menopauza (meno - měsíc, pausis - přestávka) znamená vymizení menstruace, jedná se tedy o dobu po přechodu, bez menstruačního cyklu.


Klimakterium je období, které předchází menopauze, tzv. přechod. 

Klimakterium - období změn

Klimakterium může trvat od 2 do 6 let. Jedná se o období, kdy zvolna, postupnou proměnou funkce vaječníků mizí schopnost počít na fyzické rovině, avšak otvírá se prostor pro tvoření a kreativitu na rovinách jiných.

S přechodem se mohou pojit projevy:

 • návaly horka,
 • noční pocení,
 • nesoustředěnost,
 • úzkost,
 • bolesti hlavy
 • a jiné.

Tyto projevy ale nejsou pravidlem. Každá žena je jedinečná! Někdo může přechodem projít bez potíží, jinou ženu doprovodí projevy klimakteria i do období menopauzy.

Klimakterium, jako každá životní změna, přináší smutky i radosti. Vykročily jsme na neznámou cestu a můžeme cítit nejistotu a ztrátu pevné půdy pod nohama. Pokud ale změníme úhel pohledu, můžeme s radostí hledět vstříc tomu, co nás čeká nového. Tím podpoříme proměnu, kterou právě procházíme.

Uzavíráme a dokončujeme staré, loučíme se s tím, co jsme nenaplnily a nestihly. Celý proces klimakteria je jakousi metamorfózou, podobně jako proměna housenky v motýla. Abychom mohly po přechodu, v období menopauzy, svá křídla svobodně roztáhnout a volně se rozletět, je důležité touto změnou projít vědomě. Obrátit se do sebe, vnímat své tělo a svou intuici. Jako vždy, když něco starého končí, něco nového začíná. Vrtá vám hlavou, co by asi tak v tomto období mohlo začínat?


Menopauza - moudrost ženy v plné síle

Právě v době bez menstruace, kdy nejsme vázány péčí o děti, můžeme nejlépe a nejhlouběji proniknout k síle a moudrosti ženy.

Pokud se podíváme do domorodých kultur, ženy bez menstruačního cyklu zde byly hluboce váženy. Jednalo se o ženy zralé, se zásobou celoživotních zkušeností, které si byly vědomy své síly a intuice, byly schopné vnímat kmen jako celek a jeho potřeby komplexně. V některých společenstvích se šamankami mohly stávat až ženy v období menopauzy. Také měly značnou moc, zvažovaly všechna podstatná rozhodnutí kmene, a to, co nesloužilo ku prospěchu, zamítly.

Neměly obavy říct ne. Představovaly živoucí zodpovědnost. Zodpovědnost nejen za kmen, ale za vztahy s ostatními kmeny, zodpovědnost vůči Zemi, živlům, zvířatům. A k této zodpovědnosti vedly i mladší členy kmene.

Pohled na menopauzu byl u původních kultur zcela odlišný od pohledu současného. 


"Mladé dívky jsou jako květiny, matky jako ovoce a staré ženy jako semena."


Klimakterium, menopauza a naše okolí

Obě tato období jsou důležitou a krásnou součástí života ženy. Díky současnému nastavení společnosti se ale můžeme setkat s nepříjemnými zážitky.

Slova lékařů či našich blízkých o "vyhaslých vaječnících" a děloze, kterou už nepotřebujeme, nám často podsouvají pocit zbytečnosti, nemohoucnosti a neženskosti. Pokud s podobnými názory nesouzníte, máte několik možností, jak všemi změnami projít s hrdě vztyčenou hlavou a zachovat si stále svoji ženskost.

 • Zkuste se podívat na změnu, kterou právě procházíte, jako na cestu ke svobodě a s veselou zvědavostí očekávat, co vám přinese nového.
 • Přijměte svou novou životní roli s otevřenou myslí a nesnažte se o bezmyšlenkovitý hon za mladistvým vzhledem.
 • Hormonální změny jsou naprosto přirozené, jejich projevy můžete zmírnit zklidněním mysli, relaxacemi, dechem a vhodným cvičením.
 • Ženou jste stále. Svou ženskost podpořte svým chováním a jednáním, které vychází z vašeho nitra a vašich zkušeností.
 • Krásu ženy si udržujte i oblečením, ve kterém se cítíte žensky a příjemně.

Mnoho lidí v naší kultuře s věkem výrazně upadá. Ne vždy se ale jedná o přirozený projev stárnutí. Často je to způsobeno nevhodným životním stylem a také podvědomým přijetím společenské kolektivní představy o stárnutí.

Při individuální práci i seminářích často s klientkami řeším to, že negativní představy společnosti o ženách mají obrovské dopady na náš život, naši sílu a sebevědomí. Co s tím? Změnit myšlení, změnit přístup. Prostě pochopit, jakým obrovským pokroucením a degradací žena a ženské aspekty v posledním tisíciletí prošly a stále prochází. 

Ráda vás těmito změnami provedu, pohybem či imaginací.

Svůj ženský princip máme ve svých rukách 

Článek vyšel v únoru 2022 v časopise https://my50plus.cz/