Jak a proč se liší rozsah ošetření

11.07.2024

Lymfatická masáž

Každý z nás je jedinečný. Lišíme se fyzickou stavbou, typem pokožky a podkožím, zdravotním stavem. Někteří z nás jsou vysocí, jiní malí, silní nebo hubení. Proto se plocha ošetření a potřeba věnovat se jednotlivým částem těla mohou lišit.

Rozsah ošetření se může měnit i u stejného klienta, v závislosti nejen na zdravotních problémech, ale také na psychickém stavu. Můj přístup je velmi individuální a intuitivní, což vede k vytvoření vnitřního spojení s vámi. Masáž pak probíhá v plynutí, kde čas ztrácí svůj pevný rámec.

Dolní končetiny bývají nejvíce zatíženy a jejich ošetření spolu s úvodním otevřením "bran" a aktivací hluboko uloženého lymfatického systému pánve dechem je v rozsahu 75 – 90 minut. Tedy někdy nám vznikne prostor i pro ošetření hýždí a beder, jindy jen nohou.

U horních končetin je vzhledem k jejich malému objemu čas kratší, a proto nám bude 60 minut stačit i na ošetření hrudníku, příp. zad. Opět vše záleží na konkrétní situaci a konkrétním člověku.

Dle potřeby se můžeme věnovat i ošetření zad a krku zezadu.

Lymfatická drenáž nelze urychlit, tempo vyprazdňování a naplňování mízy má svůj čas. Vzhledem k tomu, že délka drenáže by neměla překročit více jak dvě hodiny, není možné ošetřit vše najednou.