Období Kovu - dech a jógové pozice

04.11.2019

Fyzicky dech naplňuje plíce a měl by se dostat plně i do plicních sklípků. Dechová cvičení je proto vhodné zaměřit na plíce jako takové, což je obzvlášť na podzim v době Kovu, kdy jsou plíce a tlusté střevo nejvíce zatíženými orgány v roce, velmi přínosné. Rovněž využijeme i některé jógové pozice.

 Co konkrétně? Pro PLÍCE můžeme využít tyto pozice:

  • "Púrna šašásana", tedy "Vzpřímeného králíka". V sedu na patách se opřeme o dlaně před tělem, zápěstí jsou těsně u kolen. Rozevřeme hrudník, ramena uložíme dozadu a směrem dolů, aby se lopatky pěkně rozložily na zádech s pocitem širokých zad. Hlava bude v prodloužení páteře s pocitem dlouhé šíje (tedy na rozdíl od obrázku bradu lehce přiblížím k hrudníku). V této pozici dýcháme směrem do zad, do zadní části plic a rovněž do stran.
Púrna šašásana
Púrna šašásana
  • "Oddálení paží v sedu". Pro přední část plic využijeme opět sed na patách či na židli bez opěradla. Spojíme ruce za zády propletením prstů, ramena opět kroužkem vzad usadíme dozadu a směrem dolů a propletené paže jemně oddálíme od těla. Hlava je v prodloužení páteře a spodní záda neprohýbáme. V pozici prodýcháme přední část plic.


  • "Matsjásana" tedy "Pozice ryby".  V lehu na zádech uložíme paže pod hýždě dlaněmi k zemi a lokty co nejvíce přiblížíme pod trupem k sobě. Otvírá se hrudník i ramena. Dech vedeme do hrudníku. Můžeme dále mírně hrudník nadzvednout s lehkým záklonem hlavy. 
Matsjásana
Matsjásana


Pro OBLAST BŘICHA:

  • "Přitahování kolena k břichu". Leh na zádech, pokrčíme pravou nohu a obejmeme koleno oběma rukama. S výdechem nohu přitáhneme k trupu a jemně stlačíme břicho a s nádechem povolíme. Opakujeme několikrát na jednu a pak na druhou stranu.
  • Variantou předchozího je přitažení obou nohou najednou, hlavu necháme na zemi.
  • "Meru vakrásana" je pozicí v sedu, při které levou nohu necháme nataženou a pravou v pokrčení přeložíme přes druhou. Vzpřímený trup od spodu od břicha protočíme na levou stranou a pozici prodýcháme. Poté nohy vyměníme. Variantou je protočení trupu na opačnou stranu proti pokrčené noze, při kterém dochází k většímu stlačení břišní stěny.
Meru vakrásana
Meru vakrásana

Dechová a fyzická cvičení provádíme s plnou pozorností k našemu záměru, v tomto případě plíce a tlusté střevo. Provedení je pomalé.