.

DEEP IMAGERY


nebo také hlubinná imaginace je metodou sebetransformace skrz vnitřní dimenze, skrz další brány poznání, jakými jsou cítění, smyslové vnímání a představivost.

Je jedinečnou kombinací 3 různých pohledů a to:

  • Teorie aktivní imaginace C.G. Junga.
  • Celistvý přístup východních filosofií vnímajících bytost jako systém propojených energií, energetických drah a jejich center.
  • Přístup severoamerických Indiánů a jejich praktik mluvení se zvířaty a učení se od nich.


JEDINEČNOST METODY

spočívá v tom, že překlenuje zaběhlé způsoby uvažování, vysvětlování a zdůvodňování.  Vůbec není třeba události a problémy v životě, které jsme zažili či zažíváme, popisovat.

Imaginaci se nechává volný průběh, jako průvodce vám pomáhám udržovat vaší komunikaci s vnitřním světem. Váš vnitřní svět jsou vaše emoce, tělesné pocity a imaginace, jež se často zobrazují jako bytosti. 

Řešení ani odpovědi vám nenabízím já, ale jsou zprostředkovány jen a pouze z vašeho vnitřku. Jak? Po položení otázky vědomě udržujeme otevřený prostor. A pak beze spěchu a bez tlaku na čas a rychlost necháváme promlouvat vnitřní svět. Celý tento proce napomáhá přijímat, respektovat a vážit si toho, kým jsme v celé své jedinečnosti. 


CO METODA UMOŽŇUJE

Tato metoda nám umožňuje cestovat do vnitřních světů a nalézt a integrovat části nás samých. Během cesty se často vynořují nevyřešená a nepřijatá témata, od kterých jsme se oddělili, vytěsnili je, zapomněli či je odmítáme.  

Na začátku cesty se setkáme s průvodcem pro danou cestu (zvíře, rostlina či jiná bytost, třeba v našem světě považována za neživou, jako kámen či hvězda. Zvířata či jiné živosti, naše vnitřní moudrost ví, se kterými tématy je naše tělo a duše připravena se potkat, která jsou připravena pro naše uzdravení a růst.

Cestovat můžeme do událostí či tématu v našem životě, do nemoci, do orgánů, do polarit, do místa čaker a s pomocí průvodců uvolnit traumatickou stagnující energii. 


ZAKLADATEL METODY

Tuto metodu vyvinul před více jak 30 lety americký psycholog a psychoterapeut Eligio Stephen Gallegos (více ve videu) a pojmenoval ji Personal Totem Pole Process®. Od té doby propracoval tuto metodu sebe-transformace do hloubky a učí ji po celém světě. Termín "Deep Imagery" nese esenci této práce a přivádí nás k hlubokému poznání nejvnitřnějších rovin nás samých.


CO JE PODSTATNÉ

Podstatný je hluboký respekt k vlastním hlubinám, přímá a otevřená komunikace s vnitřními bytostmi. Je důležité požádat myšlení, aby se stalo pozorovatelem, aby si cestu pamatovalo, ale ... aby nehodnotilo, nevnucovalo své názory, nesrovnávalo.

JAK PROBÍHÁ SEZENÍ

Po úvodní relaxaci, při které můžete sedět či ležet vstoupíme na vnitřní cestu. Dle jejího průběhu můžete měnit pozice či se pohybovat. Při ukončování cesty je dostatek prostoru na pomalé vracení se zpět, je to velmi křehký čas, který je třeba neuspěchat.

DÉLKA A CENA SEZENÍ

Setkání trvá cca hodinu a půl někdy déle. Cena je 1200,- Kč.

Portfolio

Výcvik s Maynou
Víkend průvodců se Stevem

Zkušenost klientů

Kateřina 

Velvary

Deep Imagery/ zkušenost klientky
Nevěděla jsem přesně, co od DI mám očekávat. Věnovala jsem se v minulosti cvičení jógy a meditaci, absolvovala jsem různé řízené imaginace, ale nutno říci, že hloubka ponoru, kterou jsem zažila tentokrát, byla pro mě nečekaná a překvapivá.
Terapie probíhala vleže. Kamila mě vyzvala, abych požádala svého vnitřního průvodce, aby mě vedl, aby mi pomáhal zodpovědět otázky, které zodpovědět potřebuji, nebo aby mi prostě ukázal, co teď právě potřebuji prozkoumat.. Byla jsem odhodlaná nic si nenalhávat a nepřistoupit na variantu, že si budu něco vědomě představovat, že si budu pouze hrát povrchní imaginativní hru.. Snažila jsem se být pozorná a otevřená tomu, co přichází.. Vnitřní průvodce se objevil nejprve v nejasných obrysech, ale postupně vědomí jeho přítomnosti sílilo a také informace, které jsem od něj dostávala, byly čím dále zajímavější a hlubší.. Zhruba v polovině terapie jsem si najednou uvědomila, že mou pozornost neodbytně strhává hlasitý tikot hodin. Snažila jsem se soustředit na něco jiného, ale nešlo to. Požádala jsem Kamilu, jestli by mohla hodiny odstranit. Slyšela jsem, jak je odnáší do vedlejší místnosti, a v tu chvíli jsme si uvědomila, jak hluboko do svého vědomí jsem se zanořila.. Cesta s vnitřním průvodcem pokračovala.. Ukazoval mi, kde v těle mám potíže, které si neuvědomuji a ukazoval mi také, jak je mohu sama léčit. Informace od průvodce ke mně nepřicházely běžným způsobem, neslyšela jsem hlas, neviděla jasné obrazy. Bylo to spíše, jako by mě sdělení prostupovalo celou najednou. Jako by celá má bytost, všechny smysly, dostávaly právě to, co potřebují. Vše co se dělo ve vědomí, dělo se i v těle. Překvapila mě intenzita tělesných prožitků a vjemů, jejich hloubka a síla.
Deep Imagery pro mě byl velmi silný zážitek setkání sama se sebou. Nepovažuji tuto terapii za všespásnou. Nekonaly se zázraky.. Nejsem ani osvícená, ani navždy uzdravená.. Ale udělala jsem zase krůček na cestě k vnitřní integritě, ke zkoumání možností, jak v tomto světě žít lépe, radostněji a snad i zdravěji. 

Ester Kapičková

Blevice

Měla jsem podivný vztah k našemu domu, který jsem nazývala dům hrůzy. Ne snad že bych ho neměla ráda, ale dům je starý a začali jsme ho opravovat postupně a všude ze zdí koukaly kabely a z koutů pavouci. A jak jsem tak procházela vlastním procesem imaginace, cítila jsem, jak na mě dům jaksi promlouvá, začíná být jako živý a dostávám se s ním do určitého typu komunikace. Nakonec mi vyhrkly i slzy, protože můj dům mě objal a prožila jsem ohromně blízkou náklonnost. Od té doby se můj vztah k domu natrvalo pozitivně proměnil :)

MÍSTO PRO VÁŠ DOTAZ A OBJEDNÁVKA