.

DEEP IMAGERY


nebo také hlubinná imaginace je metodou sebetransformace skrz vnitřní dimenze, skrz další brány poznání, jakými jsou cítění, smyslové vnímání a představivost.

Je jedinečnou kombinací 3 různých pohledů a to:

  • Teorie aktivní imaginace C.G. Junga.
  • Celistvý přístup východních filosofií vnímajících bytost jako systém propojených energií, energetických drah a jejich center.
  • Přístup severoamerických Indiánů a jejich praktik mluvení se zvířaty a učení se od nich.


JEDINEČNOST METODY

spočívá v tom, že překlenuje zaběhlé způsoby uvažování, vysvětlování a zdůvodňování.  Vůbec není třeba události a problémy v životě, které jsme zažili či zažíváme, popisovat.

Imaginaci se nechává volný průběh, jako průvodce vám pomáhám udržovat vaší komunikaci s vnitřním světem. Váš vnitřní svět jsou vaše emoce, tělesné pocity a imaginace, jež se často zobrazují jako bytosti. 

Řešení ani odpovědi vám nenabízím já, ale jsou zprostředkovány jen a pouze z vašeho vnitřku. Jak? Po položení otázky vědomě udržujeme otevřený prostor. A pak beze spěchu a bez tlaku na čas a rychlost necháváme promlouvat vnitřní svět. Celý tento proce napomáhá přijímat, respektovat a vážit si toho, kým jsme v celé své jedinečnosti. 


CO METODA UMOŽŇUJE

Tato metoda nám umožňuje cestovat do vnitřních světů a nalézt a integrovat části nás samých. Během cesty se často vynořují nevyřešená a nepřijatá témata, od kterých jsme se oddělili, vytěsnili je, zapomněli či je odmítáme.  

Na začátku cesty se setkáme s průvodcem pro danou cestu (zvíře, rostlina či jiná bytost, třeba v našem světě považována za neživou, jako kámen či hvězda. Zvířata či jiné živosti, naše vnitřní moudrost ví, se kterými tématy je naše tělo a duše připravena se potkat, která jsou připravena pro naše uzdravení a růst.

Cestovat můžeme do událostí či tématu v našem životě, do nemoci, do orgánů, do polarit, do místa čaker a s pomocí průvodců uvolnit traumatickou stagnující energii. 


ZAKLADATEL METODY

Tuto metodu vyvinul před více jak 30 lety americký psycholog a psychoterapeut Eligio Stephen Gallegos (více ve videu) a pojmenoval ji Personal Totem Pole Process®. Od té doby propracoval tuto metodu sebe-transformace do hloubky a učí ji po celém světě. Termín "Deep Imagery" nese esenci této práce a přivádí nás k hlubokému poznání nejvnitřnějších rovin nás samých.


CO JE PODSTATNÉ

Podstatný je hluboký respekt k vlastním hlubinám, přímá a otevřená komunikace s vnitřními bytostmi. Je důležité požádat myšlení, aby se stalo pozorovatelem, aby si cestu pamatovalo, ale ... aby nehodnotilo, nevnucovalo své názory, nesrovnávalo.

JAK PROBÍHÁ SEZENÍ

Po úvodní relaxaci, při které můžete sedět či ležet vstoupíme na vnitřní cestu. Dle jejího průběhu můžete měnit pozice či se pohybovat. Při ukončování cesty je dostatek prostoru na pomalé vracení se zpět, je to velmi křehký čas, který je třeba neuspěchat.

DÉLKA A CENA SEZENÍ

Setkání trvá hodinu a půl až dvě. Cena je 1.200,- Kč.

***


MÍSTO PRO VÁŠ DOTAZ