Krajina a jizvy

22.07.2023

Jaké jizvy může krajiny vlastně mít? Asi nás jako první napadnou zásahy do krajiny typu výstavby, zastavování zelených ploch, lomy, doly, nekonečné lány polí bez remízků apod. Pokud se na ně zaměříme, tak ne všechny mají na energii krajiny a místa stejný dopad. Lomy a doly vypadají strašidelně, ano, je to zjizvení, ale po jejich opuštění se příroda velmi rychle navrací, rovněž energie a bytosti přírody. 

Daleko větší dopad má zástavba, a to především ta, která je stavěna bez ladu a skladu. Ať již dřívější paneláková sídliště nebo nověji přistavované vesnice v jiném stylu bez propojení na původní zástavbu a někdy chráněné závorou. Jinde se zas vystavěly domy každý zcela odlišný, takže místo působí neharmonicky a někdy až nepříjemně. Také se často zapomnělo na společenský prostor náměstí či návsi., kde by se lidé mohly potkávat a popovídat na lavičkách ve stínu vzrostlých stromů a také v obchůdkách.

Na okrajích větších měst vyrostly budovy ze skla a železa, ve kterých je větrání a teplota závislá pouze na klimatizaci. Už jen ten materiál, ve kterém spousta z nás přebývá valnou část dne není pro zdraví a naši energii prospěšný. A kolikrát jsou i bez denního světla, např. různá obchodní centra. Tato místa jsou vyloženě neprospěšná, není zde žádná živoucí energie a ta vaše, se kterou jste přišli, se ztrácí.

Poslední desetiletí se krajina vylepšila a stále vylepšuje jejím zastavováním plechovými sklady, takže nejen mizí orná zemědělská půda, ale i půda jako taková, která dýchá, která vstřebává a zároveň vypařuje vodu, půda, na které mohou růst rostliny, půda, ve které je život. Navíc se mění reliéf krajiny a proudění energie.

💠 Vnímáte energii míst, krajiny, budov? Kde cítíte pozitivní obohacující energii a kde naopak se ztrácí?

Podcast: https://youtu.be/0sVnRYnqics</p>