Pánevní dno v pohybu

Velmi praktický seminář je zaměřen především na fyzickou rovinu a bývá rozdělen na několik částí o 3 - 5 setkáních po dobu dvou až tří hodin, aby se poznané lépe usadilo v těle. Může však být i celodenní.

Naučíme se:

  • Uvolňování svalů pomocí míčků.
  • Cviky viditelné i velmi vnitřní.
  • Správně dýchat, cvičit a pohybovat se.
  • Jak správně sedět a jak se sedem souvisí dech.
  • Jak chodit, aby nebolela záda a kolena.
  • Použití pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému v běžném životě.

Získáme:

  • Balíček cviků pro doma i práci.
  • Uvědomění si souvislostí těla s dechem.
  • Možnost nové znalosti využít ve svém životě.


Při docházkovém semináři je mezi jednotlivými setkáními dostatek času na vstřebání a zkoušení si poznaného a sledování změn ve vašem prožívání, fyzickém i emočním.

Při dalších setkáních se vždy vrátíme k vašim dotazům a postřehům, co bude třeba, zopakujeme. Vždy si dáme čas na zapsání potřebného.

Kontraindikace: těhotenství a proces IVF

Motto: "Není důležité množství a obtížnost, ale způsob provedení"