Obchodní podmínky

platné od 21.8.2020


Podmínky účasti

 1. Každé akce a jednotlivého cvičení se všichni účastní zcela dobrovolně na základě svého svobodného rozhodnutí.
 2. Účast na akcích je možná od věku 18 let. Ve věku 15-17 jen na základě písemného souhlasu rodičů nebo opatrovníka.
 3. Plně přijímáte zodpovědnost za svůj zdravotní stav, své tělo nepřepínáte a respektujete svoje aktuální možnosti.
 4. V případě pochybností či zdravotních obtíží konzultujte svůj zdravotní stav a vhodnost cvičení se svým ošetřujícím či odborným lékařem.
 5. Lekce ani semináře nezastupují lékařskou či psychoterapeutickou péči.
 6. Těhotné a ženy v procesu umělého oplodnění a inseminace se NEMOHOU ÚČASTNIT cvičení a seminářů pro pánevní dno.
 7. Účast na seminářích o pánevním dnu je podmíněna přihlášením se přes formulář na webu nebo podepsáním prohlášení - Prohlášení účastnice.
 8. Organizátor neodpovídá účastníkovi za případná zranění, emoční disbalanci, ztráty či škody.
 9. V případě zranění či onemocnění během kurzu/semináře si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření a péči.
 10. Účastníci ani organizátor nebudou sdělovat osobní údaje ani další důvěrné informace, které získají v rámci akce třetí osobě.
 11. Organizátor zajišťuje ochranu získaných osobních údajů každého účastníka v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů organizátorem, případně subjekty, které poskytují služby Organizátorovi potřebné pro výkon jeho činnosti. Organizátor je neposkytne žádné další straně, pokud to nestanoví zákon. Každý účastník má právo požádat Organizátora o vyřazení svých osobních údajů ze zpracování. Účastníci souhlasí se zasíláním organizačních a obchodních sdělení Organizátorem.


Přihlášení

Na pravidelné lekce se přihlašujete v rezervačním systému na mém webu proklikem z rozvrhu na danou lekci. 

Na semináře vyplněním přihlašovacího formuláře, který je uveden u každého jednotlivého semináře.

Platební podmínky

Předplacený kurz

 • Přihláška na kurz za výhodnou cenu je platná po zaplacení stanovené částky na účet uvedený na webu, případně v hotovosti.
 • Ceny jsou uvedeny u každé akce a kurzu.
 • Vaše místo je rezervováno až po přijetí platby. Platbu proveďte do 3 dnů po přihlášení.
 • Součástí podmínek jsou informace uvedené v sekci "Kalendář a ceny" u každého kurzu.
 • Výhodnou levnější cenu za lekci v rámci předplatného je možné využít nejpozději při nástupu 3. dne kurzu.

Při zahájení docházky později hradíte cenu pro open class.

LÉTO

 • Během letního režimu jsou pouze otevřené lekce.


Storno podmínky


Pravidelná cvičení

a) Předplacený kurz

 • Informace o vaší neúčasti na lekci v případě předplaceného celého kurzu se provádí pomocí SMS zprávy na tel. č. 777860106 co nejdříve.
 • V případě vaší neúčasti máte možnost si lekci nahradit v jiném z mých kurzů pokud není uzavřený (viz rezervační systém) do konce vámi předplaceného kurzu nebo za sebe poslat náhradníka.
 • V případě přerušení vaší docházky se zaplacené kurzovné nevrací.
 • V případě mé neúčasti a zrušení lekce se kurz buď posune nebo zašlu hodnotu lekce na váš účet, jehož číslo mi napíšete v emailu či sms zprávou. V případě úhrady celého kurzu či jeho části firmou/zaměstnavatelem a jiné se částka za neodučenou lekci nevrací.
 • V případě mé neúčasti avšak v zástupu jiného lektora se lekce považuje za odučenou.

b) Open class

 • Storno u volně rezervovaných lekcí (open class) provádíte sami přímo v rezervačním systému co nejdříve.

c) V případě zásahu vyšší moci se částka za předplacený kurz nevrací.


Semináře, workshopy, přednášky

 • Vaše místo je rezervováno až po přijetí platby. Platbu proveďte do 3 dnů po přihlášení.
 • Zrušení rezervace 9 dní před akcí je storno poplatek 100 %.
 • Zrušení rezervace 18 -10 dní před akcí je storno poplatek 50 %.
 • Zrušení rezervace více jak 18 dní před jejím konáním obdržíte zpět plnou cenu sníženou o administrativní poplatek 100,- Kč.
 • Vždy je možnost za sebe poslat náhradníka.


Storno podmínky individuálních a soukromých lekcí

 • Při zrušení soukromé lekce méně než 24 h dopředu účtuji 50% z ceny lekce.
 • Pokud je hodina zrušena méně než 12 h před začátkem lekce bude účtována 100% cena lekce.


Přihlášením se na jakoukoli akci účastník vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami, nezáleží na způsobu přihlášení (rezervační systém, email, sms či telefonicky).

***


GDPR

Níže uvedené obchodní podmínky týkající se GDPR platí od 25. května 2018.

GDPR - Ochrana osobních údajů.

Od 25/5 2018 vchází v platnost nařízení EU - tzv. GDPR (General Data Protection Regulation), týkající se ochrany osobních údajů, které střídá dosud platný zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Veškeré údaje, kterých se mi dostává skrze webové stánky, emailem, sms či ústním sdělením chráním a zpracovávám v souladu s tímto nařízením.

Osobní údaje získávám pouze na základě dobrovolného rozhodnutí klienta, například při vyplnění přihlášky na mém webu, přihlášením se na akci emailem, sms či telefonicky. Klient si může kdykoli zažádat o vymazání z odběru, a to odesláním e-mailu či telefonicky.

Správce vašich dat: Jsem fyzická osoba a jmenuji se Kamila Jiříková, IČO: 11251611, jsem správce webové stránky www.jogaaskolapanevnihodna.cz, Facebook: Kamila Jiříková a stránka Jóga a Pánevní dno.

Jako správce vašich dat, pracuji s vašimi osobními údaji a určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat, pouze za účelem našeho obchodního vztahu mezi Vámi jako klientem a námi jako poskytovatelem služeb.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb: vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, email.
Vedení účetnictví: jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů a pro vedení daňové evidence.

Komunikace a marketing: zasílání newsletterů, nabídek na akce a ostatní obchodní komunikace. Jedná se o vaše osobní údaje jako je e-mail, jméno a příjmení. Jste-li naším zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky a akce zajímají. V případě, že si dále nepřejete novinky dostávat, můžete svůj souhlas odvolat napsáním emailu a vaše údaje budou z mé evidence smazány.

Pořízení fotografické dokumentace: skupinové akce např. semináře a workshopy apod. Vaše fotografie slouží k dokumentaci události. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení a jejich zpracování:Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře našich technických možností a sledujeme technický pokrok a budeme ochranu neustále zlepšovat.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást maximální nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: jirikova05@gmail.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám je doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut).

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám na základě mého oprávněného zájmu.
Odběr mých e-mailů můžete ukončit odpovědí na jirikova05@gmail.com nebo telefonicky na čísle 777 860 106.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.