Krajina a její vliv

22.07.2023

Každý její typ má svou atmosféru, svoji živost, svého ducha. Jinak se budeme cítit v otevřené zemědělské krajině, jinak v podhůří či vysokých horách nebo v krajině jezer a rybníků či naopak v krajině suché, vyprahlé nebo hlubokých hvozdech.
Každá taková krajina má své rostlinstvo, které je odvislé od podloží, nadmořské výšce a jiné. To předurčuje, jaké plodiny se tam pěstují a jak lidé žijí. I dnes.

Svým vyzařováním a energií má krajina jako celek vliv na člověka a asi jsme se již setkali s tím, že horalé jsou jiného založení než lidé z rovin. Některé krajiny nám vyhovují více a v jiných bychom ani moc žít nechtěli. Každý jsme jiný a každý rezonujeme více s určitým typem. Jaký je ten tvůj? V naší zemi, České republice, se ojediněle krajina a její duch mění po každých cca 40 km. Například po mělnických rovinách se promění v úzká údolíčka pískovcových skal Kokořína, aby se po krátkém úseku proměnily v otevřenou pláň u Doks. A tak je to po celém území.

💠 Všimli jste si této proměnlivosti na tak malém prostoru? A že tímto je naše území vcelku jedinečné?

Podcast: https://youtu.be/E22f26wfJdo