SEMINÁŘE

Semináře jsou buď vypisovány v kalendáři nebo uskutečněny na vaše přání. Rovněž je možnost je zaměřit konkrétně vašemu požadavku. Obsahově i časově. 

Těším se na spolupráci :)  


Semináře jsou velmi intenzivní s hlubšími prožitky a procesy. Dozvíte se spoustu informací, které není možno předat při cvičení, a je zde prostor na poznámky a dotazy. Důležitou částí je vzájemné sdílení, obohacení, podpora a společně vytvořená atmosféra.   

Kontraindikace pro práci s pánevním prostorem: těhotenství, proces IVF a IUI. U seminářů i užívání psychofarmak.  

MÍSTO PRO VÁŠ DOTAZ